DUK - Apie sistemą

« Atgal

DUK

1. Kodėl turėčiau naudotis E. pristatymo sistema?

Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo informacinė sistema E. pristatymas yra elektroninė alternatyva oficialių registruotųjų laiškų siuntimui. Prisijungus prie E. pristatymo sistemos, įvairius oficialius dokumentus, pažymas, paraiškas ir pan. valstybės institucijoms galima pateikti internetu. Taigi:

 • Informaciją siunčiate greičiau, nes E. pristatymo sistema siunčiami dokumentai pristatomi realiuoju laiku.
 • Dokumentus išsiųsti galite bet kuriuo paros metu – Jums nebereikia derintis prie pašto ar kurjerio darbo laiko.
 • Užtikrinamas visiškas duomenų saugumas ir konfidencialumas. E. pristatymo sistemoje duomenys šifruojami, todėl siunčiamo dokumento turinys prieinamas tik dokumento siuntėjui ir gavėjui. E. pristatymo sistema galima siųsti dokumentus, kurie pasirašyti el. parašu. Saugaus el. parašo naudojimas įrodo siunčiamų (gaunamų) dokumentų tikrumą, patvirtina, kad dokumentas nebuvo suklastotas, o siunčiami dokumentai saugomi duomenų saugyklose, taip užkertant kelią jų pasimetimo tikimybei.

2. Kuo dokumentų pristatymas naudojantis E. pristatymo sistemą skiriasi nuo įprasto elektroninio pašto?

 • Teisinė ir įrodomoji pristatymo galia. Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą.
 • Gavėjų pasiekiamumas. Su E. pristatymo sistema galima siųsti pranešimus visiems asmenims, net jeigu jie nėra susikūrę elektroninio pristatymo dėžutės arba siuntėjui nėra žinomas elektroninio pristatymo dėžutės adresas. Tokiu atveju siunta bus atspausdinta, įdėta į voką ir pristatyta įprastu fizinio pristatymo būdu pagal nurodytą adresą.
 • Saugumas. E. pristatymo sistemos saugumui skiriamas ypatingas dėmesys. Priešingai nei el. pašto atveju, norint gauti ar išsiųsti e. siuntas neužtenka žinoti tik prisijungimo slaptažodį. Prie elektroninio pristatymo dėžutės galima prisijungti tik per tapatybės nustatymo paslaugą Elektroninių valdžios vartų aplinkoje.

Į viršų

3. Kaip prisijungti prie E. pristatymo sistemos?

Prisijungti prie E. pristatymo sistemos galima naudojantis:

 • Elektronine bankininkyste.
 • Asmens tapatybės kortele. Prisijungti prie E. pristatymo sistemos galima su naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortele, kuri išduota ne anksčiau kaip 2009 metų sausio mėnesį.
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimu. Prisijungti prie E. pristatymo sistemos galima turint valstybės tarnautojo pažymėjimą su kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis, kur kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo, skirto pasirašyti elektroninius dokumentus, sertifikatai.
 • VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduotu elektroniniu parašu. VĮ Registrų centro Sertifikatų centro (toliau – RCSC) išduotas elektroninis parašas saugomas atmintuke arba lustinėje kortelėje.
 • Sertifikatais telekomunikacijų paslaugų teikėjų SIM kortelėse. Tai speciali SIM kortelė, kurią galima įsigyti iš mobiliojo ryšio operatoriaus. Kaip prisijungti prie E. pristatymo sistemos, galite pasižiūrėti čia.

Į viršų

4. Kaip suformuojamas E. pristatymo dėžutės adresas?

Vienas juridinis asmuo gali turėti tik vieną elektroninio pristatymo dėžutę, tačiau elektroninio pristatymo dėžutės naudotojų skaičius yra neribojamas.

Elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra sudaromas iš:

 • fizinių asmenų – pirmų trijų vardo raidžių, pirmų trijų pavardės raidžių ir keturių skaitmenų unikalaus kodo, pvz., varpav0050. Kaip sukuriama fizinių asmenų dėžutė, galite pasižiūrėti čia.
 • juridinių asmenų – juridinio asmens kodo, pvz., 123456789. Kaip sukuriama juridinių asmenų dėžutė, galite pasižiūrėti čia.

Į viršų

5. Kam galima siųsti e. siuntas?

E. pristatymo sistemoje e. siuntos gali būti siunčiamos:

 • valstybės institucijoms;
 • juridiniams asmenims;
 • fiziniams asmenims.

Per E. pristatymo sistemą siunčiamos e. siuntas gali būti pristatytos elektroniniu būdu, kai siunta pristatoma į gavėjo E. pristatymo dėžutę. Kaip sukurti naują e. siuntą, galite pasižiūrėti čia. Taip pat e. siuntas galima pristatyti ir fiziniu pristatymo būdu, kai siunta išsiunčiama per E. pristatymo sistemą, o pristatoma fizinio pristatymo būdu: siunta išsiunčima elektroniniu būdu bei automatiškai atspausdinamas siuntos nuorašas, įdedamas į voką ir pristatoma įprastu registruotuoju paštu. Kaip išsiųsti siuntą, kurią pageidaujama pristatyti fiziškai, galite pasižiūrėti čia.

Į viršų

6. Kaip sužinoti, ar gavėjas turi dėžutę E. pristatymo sistemoje ir ar jis gavo e. siuntą į savo elektroninio pristatymo dėžutę?

E. siunta gali būti pristatyta ir į neaktyvuotą E. pristatymo dėžutę. Jei gavėjas turi neaktyvuotą dėžutę, siuntėjas gali pasirinkti, kokiais būdais e. siunta turi būti pristatyta:

 • tik elektroniniu būdu (siuntos tipas „elektroninė");
 • tiek elektroniniu būdu, tiek tradiciniu registruotuoju paštu (siuntos tipas „popierinė" ir "elektroninė").

Jei siuntėjas pasirenka ir pristatymą tradiciniu registruotuoju paštu, e. siunta gavėjui pristatoma į neaktyvuotą e. pristatymo dėžutę, o tradiciniu registruotuoju paštu yra pristatomas atspausdintas e. siuntos nuorašas.

Kiekvienas elektroninės pristatymo dėžutės naudotojas turi galimybę E. pristatymo sistemoje pasirinkti savo informavimo nustatymus. Nustatymuose galima nurodyti įvykius (pvz., gavėjas gavo siuntą, gavėjas perskaitė siuntą ir pan.), kuriems įvykus apie įvykio faktą E. pristatymo sistema informuos elektroninės pašto dėžutės naudotoją el. paštu (el. pašto adresą galima keisti) arba per Elektroninius valdžios vartus. 

Į viršų

7. Ar gali E. pristatymo sistemoje sukurta e. dėžute naudotis keli asmenys, trečiosios šalys?

E. pristatymo sistemoje vienam asmeniui (tiek fiziniam, tiek juridiniam) gali būti sukurta viena e. dėžutė. Tačiau vienai e. dėžutei gali būti priskirtas daugiau negu vienas e. dėžutės naudotojas. Naują elektroninės dėžutės naudotoją gali prijungti e. dėžutės savininkas, jo įgaliotasis atstovas arba e. dėžutės administratorius. Norint priskirti naują elektroninės pristatymo dėžutės naudotoją reikia žinoti asmens vardą, pavardę ir asmens arba valstybės tarnautojo kodą.

Į viršų

8. Kas yra neaktyvuota E. pristatymo dėžutė?

Neaktyvuota E. pristatymo dėžutė – tai:

 1. E. pristatymo dėžutė, kuri e. siuntų pristatymo sistemoje yra sukurta automatiškai be papildomų E. pristatymo dėžutės savininko veiksmų (pvz., vadovaujantis registrų ir duomenų bazių apie juridinius asmenis duomenimis).
 2. E. pristatymo dėžutė, kuri tampa neaktyvuota e. siuntos gavėjui nutraukus privalomą e. siuntų pristatymo sistemos sutartį.
 3. E. pristatymo dėžutė, kuri sukuriama e. pristatymo dėžutės savininkui (fiziniam asmeniui) jungiantis prie Elektroninio pristatymo paslaugos per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) ir davus sutikimą, kad asmens duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos. Kol asmuo neaktyvuoja dėžutės, ši lieka neaktyvuota.

Į ją gali būti siunčiamos e. siuntos, iš jos – ne.

Į viršų

9. Kokie reikalavimai taikomi e. siuntoms, siunčiamoms per E. pristatymo sistemą?

Naudojantis E. pristatymo sistema galima siųsti įvairias e. siuntas: dokumentus, išrašus, pažymas ir pan. Per E. pristatymo sistemą taip pat galima siųsti ir procesinius dokumentus. Procesiniai dokumentai E. pristatymo sistemoje gali būti siunčiami tik Lietuvos teismams.

Prie e. siuntos prisegamų dokumentų formatai neribojami, E. pristatymo sistema galima siųsti visus dažniausiai naudojamus dokumentų formatus. Maksimalus vieno dokumento, siunčiamo E. pristatymo sistema, dydis – 50 MB. Maksimalus vienos e. siuntos, siunčiamos E. pristatymo sistema, dydis nustatomas E. pristatymo sistemos paslaugos teikėjo arba operatoriaus. Šiuo metu maksimalus galimas vienos e. siuntos dydis – 500 MB.

Popieriniu būdu gali būti išsiųsti priedai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

Jei siunta, pasirašyta elektroniniu parašu, pristatoma fizinio pristatymo būdu, tai:

 • Pirmiausia sistema patikrina, ar teisingai suformuotas pasirašytos e. siuntos ADOC sudėtinis rodinys, t. y., ar teisinga jo struktūra ir ar nėra įkelta neleistinų plėtinių priedų.
 • Jei priedai atitinka reikalavimus (ADOC konteineryje privalo būti A4 formato PDF tipo byla ir į bylą turi būti įkelti visi joje naudojami šriftai), sistema iš įkeltų priedų suformuoja PDF dokumentą ir pateikia fizinio pristatymo paslaugos tiekėjui.

Į viršų

10. Ar galima E. pristatymo sistemoje nustatyti laiką, kada e. siunta turi būti išsiųsta automatiškai?

E. pristatymo sistema e. siuntą išsiunčia iš karto, kai paspaudžiamas mygtuką „Išsiųsti" arba gavusi e. siuntą per integraciją iš siuntėjo informacinės sistemos. Tačiau integracijos su informacine sistema atveju siuntėjas gali savo pusėje informacinėje sistemoje įdiegti pakeitimus, kurie leistų nustatytu laiku išsiųsti e. siuntą į E. pristatymo sistemą.

Į viršų

11. Kiek laiko yra saugomos gautos ir išsiųstos siuntos?

Išsiųstos ar gautos elektroninės siuntos elektroninėje dėžutėje saugomos tol, kol jas pašalina E. pristatymo sistemos naudotojas, o naudotojo nepašalintosios – 6 mėnesius nuo jų išsiuntimo ar gavimo dienos. Pasibaigus elektroninės siuntos saugojimo terminui, kiekvienam prie elektroninės siuntos pridėtam priedui informacinėje sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris išsaugomas informacinėje sistemoje, ir E. pristatymo sistemos naudotojas netenka galimybės elektroninėje dėžutėje skaityti šių elektroninės siuntos priedų. Duomenys apie išsiųstas, pristatytas ar gautas elektronines siuntas – elektroninės siuntos antraštė, elektroninis vokas ir prie elektroninės siuntos pridėtiems priedams suteiktų unikalių kodų įrašai informacinėje sistemoje saugomi 2 metus.

Į viršų

12. Kaip galima keisti fizinį siuntos pristatymo adresą?

Elektroninės pristatymo dėžutės naudotojas gali pasikeisti arba nurodyti papildomą fizinį siuntos pristatymo adresą. Iš viso galima nurodyti iki penkių fizinio siuntos pristatymo adresų. Naudotojas gali nurodyti, kuris iš pateiktų adresų yra pagrindinis.

Į viršų

13. Ar e. siunta, kuri atspausdinama ir siunčiama kaip elektroninio dokumento nuorašas, turi tokią pačią teisinę ir juridinę galią kaip ir registruotoji (popierinė) siunta?

Iš E. siuntų pristatymo sistemos atspausdinti elektroninių dokumentų nuorašai yra prilyginami rašytiniams dokumentams – atspausdinamas visas e. dokumento turinys, pagrindiniai jo metaduomenys, žyma „Elektroninio dokumento nuorašas". Taip pat elektroninių dokumentų nuorašai yra tvirtinami paliudijant jų tikrumą.

Gavus dokumentą registruotuoju paštu, jo originalą pasiekti galima prisijungus prie E. pristatymo sistemos.

Į viršų

14. Kaip elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai pristatomi fizinio pristatymo būdu?

Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai atspausdinami ir gavėjui pristatomos dokumentų kopijos. Elektroninio dokumento pristatymo fiziniu pristatymo būdu atveju bus formuojamas bei atspausdinamas elektroninio dokumento nuorašas (paskutiniame lape pridedama metaduomenų lentelė, kurioje nurodomas pasirašiusio asmmens duomenys bei kiti pagrindiniai metaduomenys, elektroninio dokumento nuorašo pavyzdį galima rasti paspaudus čia).

Į viršų

15. Ar yra galimybė E. pristatymo sistemą integruoti su kitomis informacinėmis sistemomis?

Taip. E. siuntų pristatymo sistema turi duomenų apsikeitimo sąsajų su išorinėmis sistemomis priemonių, kurios suteikia galimybę:

 • Atskirų institucijų sistemoms automatiškai į E. pristatymo sistemą pateikti ir iš jos gauti e. siuntas.
 • Įtraukti E. pristatymo sistemą į savo elektroninių paslaugų teikimo procesus ten, kur reikia formalaus teisiškai galiojančio dokumento ar pranešimo pristatymo, t. y. E. pristatymo sistema gali būti naudojama kaip bendro naudojimo informacinių technologijų sprendimas (angl. IT enabler).

Klientai, norintys E. pristatymo sistemą integruoti su kita informacine sistema, privalo susipažinti su aprašu „Metodiniai ir techniniai nurodymai dėl išorinių IS integracijos su E. pristatymo sistema" ir el. paštu versloklientai@registrucentras.lt pateikti prašymą:

Į viršų 

 16. Kaip sužinoti ar e. dėžutė turi įgaliotą atstovą ir kokios kitos naudotojų rolės? 

Prisijungę adresu ePristatymas.lt, atlikite autentifikiciją, pasirinkite reikiamą e. dėžutę ir spauskite „Nustatymai", išsiskleidusiame sąraše pasirinkite „E. dėžutės naudotojai" (detalesnę instrukciją rasite paspaudę čia). 

Galimos naudotojų rolės:

 • Savininkas – išorinis naudotojas, kurio vardu yra užregistruota e. dėžutė. Jeigu e. dėžutė užregistruota juridinio asmens vardu, tai jos savininkas yra to juridinio asmens atstovas (įstaigos vadovas). Jeigu e. dėžutė yra užregistruota valstybės institucijos vardu, tai jos savininkas yra tos valstybės institucijos atstovas. E. dėžutės savininkas turi tokias teises į jo vardu arba jo atstovaujamo juridinio asmens vardu užregistruotą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); pašalinti įgaliotą e. dėžutės atstovą; paskirti, pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą, išsiųstą e. siuntą; gauti, peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutartį; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas; peržiūrėti parengtas sąskaitas faktūras; kitas teises.
 • Įgaliotas atstovas – išorinis naudotojas, kuriam techninis sistemos administratorius raštišku juridinio asmens atstovo, veikiančio juridinio asmens vardu, prašymu suteikė teises veikti e. dėžutės savininko teisėmis. Įgaliotas e. dėžutės atstovas turi tokias teises į jam priskirtą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą);paskirti, pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą, išsiųstą e. siuntą; gauti, peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutartį; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas; peržiūrėti parengtas sąskaitas faktūras. Įgaliotas e. dėžutės atstovas negali pašalinti kito įgalioto e. dėžutės atstovo. Norėdami paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą, el. paštu  versloklientai@registrucentras.lt pateikite užpildytą įgaliojimo formą (rasite paspaudę čia). 
 • Administratorius - išorinis naudotojas, kuriam e. dėžutės savininkas arba jo įgaliotas atstovas suteikė e. dėžutės administratoriaus teises. E. dėžutės administratorius turi tokias teises į jam priskirtą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą arba išsiųstą e. siuntą; gauti, peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą;  peržiūrėti parengtas sąskaitas faktūras. E. dėžutės administratorius negali: patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutarčių; pašalinti įgaliotą e. dėžutės atstovą; paskirti, pašalinti e. dėžutės administratoriaus.
 • Autorizuotas asmuo - išorinis naudotojas, kuriam e. dėžutės savininkas, įgaliotas asmuo arba administratorius suteikė tam tikras teises į e. dėžutę. Autorizuotam e. dėžutės asmeniui e. dėžutės savininkas, įgaliotas asmuo arba administratorius gali suteikti tokias teises į e. dėžutę: rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą, išsiųstą e. siuntą; peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas. Autorizuotas e. dėžutės asmuo negali: patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutarties; keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); pašalinti įgaliotą e. dėžutės atstovą; paskirti, pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises.

Į viršų 

17. Kaip paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą? 

Įgaliotas elektroninio pristatymo dėžutės atstovas turi visas vadovo teises, tarp jų ir privalomos elektroninio pristatymo dėžutės sutarties patvirtinimo, t.y. gali patvirtinti pasikeitusias sutarties sąlygas, aktyvuoti juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutę. Norėdami paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą, el. paštu  versloklientai@registrucentras.lt pateikite užpildytą įgaliojimo formą (rasite paspaudę čia). 

Į viršų 

18. Kaip patvirtinti pasikeitusias sutarties sąlygas? 

Susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti sutartį sistemos priemonėmis turi teisę tik E. pristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas) arba jo įgaliotas asmuo (instrukciją rasite paspaudę čia)

Į viršų 

19. Ar yra galimybė patvirtinti spec. sutarties sąlygas, kurios leidžia už paslaugas apmokėti mėnesio gale? 

E. pristatymo sistemoje patvirtinti, užsakyti specialiąsias sutarties sąlygas turi teisę elektroninės dėžutės savininkas arba įgaliotas asmuo. Jeigu ePristatymas.lt portale siūlomų sutarčių lange nematote reikiamų specialiųjų sąlygų, juridiniai asmenys turi pateikti nustatytos formos prašymą (pateiktas čia). Pasirašytas prašymas turi būti siunčiamas el. pašto adresu versloklientai@registrucentras.lt. Gavus prašymą, juridinio asmens paskyroje atsiras specialiosios sutarties sąlygos, kai mokėjimas vykdomas po paslaugų suteikimo, kurias reikės patvirtinti. 

Į viršų 

20. Kaip patvirtinti specialiąsias sutarties sąlygas? 

E. pristatymo sistemoje galima rinktis šias specialiąsias sutarties sąlygos:

 • Specialiosios sutarties sąlygos, kai mokama po paslaugų suteikimo: viešojo administravimo subjektams, juridiniams asmenims, kurie paslaugomis naudojasi per integruotas sistemas, už suteiktas paslaugas moka kiekvieną kalendorinį mėnesį už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas.
 • Specialiosios sutarties sąlygos, kai mokama prieš suteikiant paslaugas: fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie už kiekvieną suformuotą siuntą moka momentiniu pavedimu siuntos siuntimo metu.

E. pristatymo sistemoje patvirtinti, užsakyti specialiąsias sutarties sąlygas turi teisę elektroninės dėžutės savininkas arba įgaliotas asmuo (instrukciją rasite paspaudę čia).

Į viršų 

21. Kaip pateikiama, gaunama PVM sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas? 

PVM sąskaitos faktūros už E. pristatymo sistemoje suteiktas paslaugas siunčiamos klientų nurodytu el. paštu ir pateikiamos ePristatymas.lt portalo paskyrose:

 • Norėdami pakeisti, nurodyti PVM sąskaitos faktūros pristatymo el. pašto adresą, prisijunkite ePristatymas.lt portale, spauskite Nustatymai->E. dėžutės duomenys, laukelyje Sąskaitos faktūros pristatymo el. pašto adresas koreguokite duomenis ir spauskite Išsaugoti pakeitimus.
 • Norėdami peržiūrėti, atsisiųsti PVM sąskaitą faktūrą paskyroje, ePristatymas.lt portale prisijunkite prie  e. dėžutės, spauskite Atsiskaitymai->Parengtos sąskaitos, atsidariusiame lange spauskite ant Jus dominančios sąskaitos faktūros.

Atkreipkite dėmesį: jei naudojate daugiau nei vieną e. dėžutę, sąskaitos faktūros pateikiamos ir nustatymai koreguojami kiekvienai e. dėžutei atskirai; parengtas sąskaitas gali matyti e. dėžutės savininkas, įgaliotas asmuo, administratorius (autorizuoto asmens roles turintys asmenys nemato). E. dėžutės savininkas arba įgaliotas asmuo turi galimybę sukurti administratoriaus rolę: ePristatymas.lt -> Prisijungti -> Autentifikuotis -> Prisijungti prie e. dėžutės ->Nustatymai -> E. dėžutės naudotojai -> Sukurti naudotoją -> įveskite duomenis, vadovaukitės sistemos vedlio pateiktomis rekomendacijomis.  Taip pat e. dėžutės savininkas gali skirti įgaliotą e. dėžutės atstovą 17 punkte aptarta tvarka. Daugiau, plačiau apie e. dėžutės naudotojus, roles - pateikta 7 ir 16 punktuose.

Į viršų 

 

22. Kiek kainuoja siuntos siuntimas? 

 

E. pristatymo sistemoje elektroninės dėžutės sukūrimas, aktyvavimas ir siuntų gavimas nekainuoja. Už paslaugas mokama tik tuo atveju jei vykdomas siuntų siuntimas. E. pristatymo sistemoje galima siųsti elektronines ir fizines (popierines) siuntas: 

 • Klientui pasirinkus siųsti tik elektroninę siuntą, taikomas 0,15 EUR už siuntą įkainis. Galiojanti išimtis: jei fizinis asmuo siunčia e. siuntas viešojo administravimo subjektui tai tokių elektroninių siuntų siuntimas yra nemokamos. Juridinių asmenų e. dėžutėms viešojo administravimo subjektų statusas suteikiamas pagal Vidaus reikalų ministerijos pateiktą sąrašą.
 • Klientui pasirinkus siųsti fizinę (popierinę) siuntą, E. pristatymo sistema sugeneruoja elektroninį siuntos nuorašą (pridedamos poraštės, titulinis ir metaduomenų lapai, pl. žr. čia), šis suformuotas nuorašas atspausdinamas, įdedamas į voką ir pristatomas kaip registruota pašto siunta. Fizinės (popierinės) siuntos kaina apskaičiuojama pagal formulę:

Fizinės siuntos kaina = (voko ir pirmo lapo kaina + siunčiamų priedų ir metaduomenų lapų spausdinimo kaina + siuntimo kaina (pagal svorį ir pristatymo zoną)) x 1.21 (PVM) + 0.15 EUR (elektroninis siuntos įkainis).

Konkretūs kainos dedamųjų tarifai pateikti čia (prieduose).

Pvz.: siunčiama fizinė (popierinė) siunta su nespalvotu 2 lapų priedu, siuntoje esantis priedas ADOC (pasirašyti elektroniniu parašu), pristatymo adresas - Lvivo. G. 25, Vilnius.

Fizinės siuntos kaina =(0,05+0,02x3+1,86)x1,21+0,15=2,53 EUR su PVM. 

Į viršų 

23. Kokia fizinės (popierinės) siuntos kaina bus po 2023-09-01?  

Elektroninis siuntos įkainis  nekinta - 0.15 EUR. Pašto paslaugos teikėjui pakėlus fizinių siuntų pristatymo įkainius, keičiame ePristatymas IS priemonėmis teikiamų paslaugų sutarties specialiąsias sąlygas (naujas kainas rasite sutarčių specialiųjų sąlygų formose čia).

 

 Į viršų

24. Kokius mano asmens duomenis matys siuntos gavėjas?  

Jūsų siuntos gavėjas, gavęs elektroninę siuntą, kartu sistemos priemonėmis gauna Jūsų (siuntėjo), elektroninio pristatymo dėžutės adresą, ir Jūsų (siuntėjo) vardą, pavardę.

Atkreipiame dėmesį, kad nors E. pristatymo sistemoje tvarkomi ir fizinių asmenų asmens kodai, tačiau vadovaujantis Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatais, fizinių asmenų asmens kodai nėra perduodami naudotojams (siuntėjams, gavėjams), todėl svarbu kreipiantis į atitinkamą siuntos gavėją (ypač, jei jis viešo administravimo subjektas), įvertinti, ar Jūsų prašyme yra visi būtini duomenys, kuriais remiantis siuntos gavėjas galės tinkamai Jums atsakyti.

 

Į viršų


E. pristatymas suteikia galimybę elektroniniu būdu siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms.

E. pristatymo paslauga užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei tikslų kiekvieno etapo statuso fiksavimą.

E. pristatymo sistemos privalumai:

 • Dokumentus, pažymas ir kt. galite pateikti bei gauti neišeidami iš namų ar biuro.
 • Duomenys apskaitomi realiu laiku, todėl pateikiami ypač greitai.
 • Duomenys šifruojami, todėl perduodami ir saugomi saugiai.
 • Galime siųsti el. parašu patvirtintus dokumentus.
 • Sistema leidžia gavėjams ženkliai sumažinti nepristatytų laiškų skaičių.
 • Prie sistemos gali prisijungti visos institucijos, verslo įmonės ir gyventojai.

E. pristatymo sistemos vedlį, naudojimo instrukcijas ir kitą naudingą informaciją rasite čia.  

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR Susisiekimo ministerija.

E. pristatymo sistemos nuostatai, taisyklės, sutartissutarties specialiosios sąlygosasmens duomenų apsauga.