DUK

1. Kodėl turėčiau naudotis E. pristatymo sistema?

Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo informacinė sistema E. pristatymas yra elektroninė alternatyva oficialių registruotųjų laiškų siuntimui. Nemokamai prisijungus prie E. pristatymo sistemos, įvairius oficialius dokumentus, pažymas, paraiškas ir pan. valstybės institucijoms galima pateikti internetu. Taigi:

 • Taupote lėšas, nes įvairius dokumentus internetu galite pateikti nemokamai.
 • Informaciją siunčiate greičiau, nes E. pristatymo sistema siunčiami dokumentai pristatomi realiuoju laiku.
 • Dokumentus išsiųsti galite bet kuriuo paros metu – Jums nebereikia derintis prie pašto ar kurjerio darbo laiko.
 • Užtikrinamas visiškas duomenų saugumas ir konfidencialumas. E. pristatymo sistemoje duomenys šifruojami, todėl siunčiamo dokumento turinys prieinamas tik dokumento siuntėjui ir gavėjui. E. pristatymo sistema siunčiamus dokumentus galima pasirašyti el. parašu. Saugaus el. parašo naudojimas įrodo siunčiamų (gaunamų) dokumentų tikrumą, patvirtina, kad dokumentas nebuvo suklastotas, o siunčiami dokumentai saugomi duomenų saugyklose, taip užkertant kelią jų pasimetimo tikimybei.

2. Kuo dokumentų pristatymas naudojantis E. pristatymo sistemą skiriasi nuo įprasto elektroninio pašto?

 • Teisinė ir įrodomoji pristatymo galia. Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą.
 • Gavėjų pasiekiamumas. Su E. pristatymo sistema galima siųsti pranešimus visiems asmenims, net jeigu jie nėra susikūrę elektroninio pristatymo dėžutės arba siuntėjui nėra žinomas elektroninio pristatymo dėžutės adresas. Tokiu atveju siunta bus atspausdinta, įdėta į voką ir pristatyta įprastu fizinio pristatymo būdu pagal nurodytą adresą.
 • Saugumas. E. pristatymo sistemos saugumui skiriamas ypatingas dėmesys. Priešingai nei el. pašto atveju, norint gauti ar išsiųsti e. siuntas neužtenka žinoti tik prisijungimo slaptažodį. Prie elektroninio pristatymo dėžutės galima prisijungti tik per tapatybės nustatymo paslaugą Elektroninių valdžios vartų aplinkoje.

Į viršų

3. Kaip prisijungti prie E. pristatymo sistemos?

Prisijungti prie E. pristatymo sistemos galima naudojantis:

 • Elektronine bankininkyste.
 • Asmens tapatybės kortele. Prisijungti prie E. pristatymo sistemos galima su naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortele, kuri išduota ne anksčiau kaip 2009 metų sausio mėnesį.
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimu. Prisijungti prie E. pristatymo sistemos galima turint valstybės tarnautojo pažymėjimą su kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis, kur kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo, skirto pasirašyti elektroninius dokumentus, sertifikatai.
 • VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduotu elektroniniu parašu. VĮ Registrų centro Sertifikatų centro (toliau – RCSC) išduotas elektroninis parašas saugomas atmintuke arba lustinėje kortelėje.
 • Sertifikatais telekomunikacijų paslaugų teikėjų SIM kortelėse. Tai speciali SIM kortelė, kurią galima įsigyti iš mobiliojo ryšio operatoriaus. Kaip prisijungti prie E. pristatymo sistemos, galite pasižiūrėti čia.

Į viršų

4. Kaip suformuojamas E. pristatymo dėžutės adresas?

Vienas juridinis asmuo gali turėti tik vieną elektroninio pristatymo dėžutę, tačiau elektroninio pristatymo dėžutės naudotojų skaičius yra neribojamas.

Elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra sudaromas iš:

 • fizinių asmenų – pirmų trijų vardo raidžių, pirmų trijų pavardės raidžių ir keturių skaitmenų unikalaus kodo, pvz., varpav0050. Kaip sukuriama fizinių asmenų dėžutė, galite pasižiūrėti čia.
 • juridinių asmenų – juridinio asmens kodo, pvz., 123456789. Kaip sukuriama juridinių asmenų dėžutė, galite pasižiūrėti čia.

Į viršų

5. Kam galima siųsti e. siuntas?

E. pristatymo sistemoje e. siuntas galima siųsti, jei gavėjas ir (arba) siuntėjas yra valstybės institucija. Taigi, e. siuntos gali būti siunčiamos:

 • tarp valstybės institucijų;
 • tarp juridinių asmenų ir valstybės institucijų;
 • tarp fizinių asmenų ir valstybės institucijų.

Per E. pristatymo sistemą siunčiamos e. siuntas gali būti pristatytos elektroniniu būdu, kai siunta pristatoma į gavėjo E. pristatymo dėžutę. Kaip sukurti naują e. siuntą, galite pasižiūrėti čia.

Valstybės institucijos e. siuntas gali pristatyti ir fizinio pristatymo būdu, kai siunta išsiunčiama per E. pristatymo sistemą, o pristatoma fizinio pristatymo būdu: siunta automatiškai atspausdinama, įdedama į voką ir pristatoma įprastu registruotuoju paštu. Kaip išsiųsti siuntą, kurią pageidaujama pristatyti fiziškai, galite pasižiūrėti čia.

Į viršų

6. Kaip sužinoti, ar gavėjas turi dėžutę E. pristatymo sistemoje ir ar jis gavo e. siuntą į savo elektroninio pristatymo dėžutę?

E. siunta gali būti pristatyta ir į neaktyvuotą E. pristatymo dėžutę. Jei gavėjas turi neaktyvuotą dėžutę, siuntėjas gali pasirinkti, kokiais būdais e. siunta turi būti pristatyta:

 • tik elektroniniu būdu (siuntos tipas „elektroninė");
 • tiek elektroniniu būdu, tiek tradiciniu registruotuoju paštu (siuntos tipas „popierinė").

Jei siuntėjas pasirenka ir pristatymą tradiciniu registruotuoju paštu, e. siunta gavėjui pristatoma į neaktyvuotą e. pristatymo dėžutę, o tradiciniu registruotuoju paštu yra pristatomas atspausdintas e. siuntos nuorašas.

Kiekvienas elektroninės pristatymo dėžutės naudotojas turi galimybę E. pristatymo sistemoje pasirinkti savo informavimo nustatymus. Nustatymuose galima nurodyti įvykius (pvz., gavėjas gavo siuntą, gavėjas perskaitė siuntą ir pan.), kuriems įvykus apie įvykio faktą E. pristatymo sistema informuos elektroninės pašto dėžutės naudotoją el. paštu (el. pašto adresą galima keisti) arba per Elektroninius valdžios vartus. 

Į viršų

7. Ar gali E. pristatymo sistemoje sukurta e. dėžute naudotis keli asmenys, trečiosios šalys?

E. pristatymo sistemoje vienam asmeniui (tiek fiziniam, tiek juridiniam) gali būti sukurta viena e. dėžutė. Tačiau vienai e. dėžutei gali būti priskirtas daugiau negu vienas e. dėžutės naudotojas. Naują elektroninės dėžutės naudotoją gali prijungti e. dėžutės savininkas, jo įgaliotasis atstovas arba e. dėžutės administratorius. Norint priskirti naują elektroninės pristatymo dėžutės naudotoją reikia žinoti asmens vardą, pavardę ir asmens arba valstybės tarnautojo kodą.

E. siuntų pristatymo sistemoje e. siuntos gavėjas gali suteikti prieigą prie elektroninio dokumento trečiosioms šalims:

 • Kai e. siuntos gavėjas pateikia e. siuntos priedo (dokumento) unikalų kodą, kuris atsiunčiamas kartu su popierine siųstos e. siuntos kopija, trečiajai šaliai (pvz., savivaldybei), šiai yra suteikiama prieiga prie dokumento originalo.
 • Trečioji šalis, turėdama unikalų kodą ir prisijungusi prie E. siuntų pristatymo sistemos, turi galimybę atsisiųsti e. siuntos priedą (dokumentą).
 • E. siuntos gavėjas gali matyti, kas atsisiuntė e. siuntos priedą (dokumentą) pagal unikalų kodą, prisijungęs prie E. siuntų pristatymo sistemos.

Į viršų

8. Kas yra neaktyvuota E. pristatymo dėžutė?

Neaktyvuota E. pristatymo dėžutė – tai:

 1. E. pristatymo dėžutė, kuri e. siuntų pristatymo sistemoje yra sukurta automatiškai be papildomų E. pristatymo dėžutės savininko veiksmų (pvz., vadovaujantis registrų ir duomenų bazių apie juridinius asmenis duomenimis).
 2. E. pristatymo dėžutė, kuri tampa neaktyvuota e. siuntos gavėjui nutraukus privalomą e. siuntų pristatymo sistemos sutartį.
 3. E. pristatymo dėžutė, kuri sukuriama e. pristatymo dėžutės savininkui (fiziniam asmeniui) jungiantis prie Elektroninio pristatymo paslaugos per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) ir davus sutikimą, kad asmens duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos. Kol asmuo neaktyvuoja dėžutės, ši lieka neaktyvuota.

Į ją gali būti siunčiamos e. siuntos, iš jos – ne.

Į viršų

9. Kokie reikalavimai taikomi e. siuntoms, siunčiamoms per E. pristatymo sistemą?

Naudojantis E. pristatymo sistema galima siųsti įvairias e. siuntas: dokumentus, išrašus, pažymas ir pan. Per E. pristatymo sistemą taip pat galima siųsti ir procesinius dokumentus. Procesiniai dokumentai E. pristatymo sistemoje gali būti siunčiami tik Lietuvos teismams.

Prie e. siuntos prisegamų dokumentų formatai neribojami, E. pristatymo sistema galima siųsti visus dažniausiai naudojamus dokumentų formatus. Maksimalus vieno dokumento, siunčiamo E. pristatymo sistema, dydis – 50 MB. Maksimalus vienos e. siuntos, siunčiamos E. pristatymo sistema, dydis nustatomas E. pristatymo sistemos paslaugos teikėjo arba operatoriaus. Šiuo metu maksimalus galimas vienos e. siuntos dydis – 500 MB.

Popieriniu būdu gali būti išsiųsti priedai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

Jei siunta, pasirašyta elektroniniu parašu, pristatoma fizinio pristatymo būdu, tai:

 • Pirmiausia sistema patikrina, ar teisingai suformuotas pasirašytos e. siuntos ADOC sudėtinis rodinys, t. y., ar teisinga jo struktūra ir ar nėra įkelta neleistinų plėtinių priedų.
 • Jei priedai atitinka reikalavimus (ADOC konteineryje privalo būti A4 formato PDF tipo byla ir į bylą turi būti įkelti visi joje naudojami šriftai), sistema iš įkeltų priedų suformuoja PDF dokumentą ir pateikia fizinio pristatymo paslaugos tiekėjui.

Į viršų

10. Ar galima E. pristatymo sistemoje nustatyti laiką, kada e. siunta turi būti išsiųsta automatiškai?

E. pristatymo sistema e. siuntą išsiunčia iš karto, kai paspaudžiamas mygtuką „Išsiųsti" arba gavusi e. siuntą per integraciją iš siuntėjo informacinės sistemos. Tačiau integracijos su informacine sistema atveju siuntėjas gali savo pusėje informacinėje sistemoje įdiegti pakeitimus, kurie leistų nustatytu laiku išsiųsti e. siuntą į E. pristatymo sistemą.

Į viršų

11. Kiek laiko yra saugomos gautos ir išsiųstos siuntos?

Išsiųstos ar gautos elektroninės siuntos elektroninėje dėžutėje saugomos tol, kol jas pašalina E. pristatymo sistemos naudotojas, o naudotojo nepašalintosios – 6 mėnesius nuo jų išsiuntimo ar gavimo dienos. Pasibaigus elektroninės siuntos saugojimo terminui, kiekvienam prie elektroninės siuntos pridėtam priedui informacinėje sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris išsaugomas informacinėje sistemoje, ir E. pristatymo sistemos naudotojas netenka galimybės elektroninėje dėžutėje skaityti šių elektroninės siuntos priedų. Duomenys apie išsiųstas, pristatytas ar gautas elektronines siuntas – elektroninės siuntos antraštė, elektroninis vokas ir prie elektroninės siuntos pridėtiems priedams suteiktų unikalių kodų įrašai informacinėje sistemoje saugomi 2 metus.

Į viršų

12. Kaip galima keisti fizinį siuntos pristatymo adresą?

Elektroninės pristatymo dėžutės naudotojas gali pasikeisti arba nurodyti papildomą fizinį siuntos pristatymo adresą. Iš viso galima nurodyti iki penkių fizinio siuntos pristatymo adresų. Naudotojas gali nurodyti, kuris iš pateiktų adresų yra pagrindinis.

Į viršų

13. Ar e. siunta, kuri atspausdinama ir siunčiama kaip elektroninio dokumento nuorašas, turi tokią pačią teisinę ir juridinę galią kaip ir registruotoji (popierinė) siunta?

Iš E. siuntų pristatymo sistemos atspausdinti elektroninių dokumentų nuorašai yra prilyginami rašytiniams dokumentams – atspausdinamas visas e. dokumento turinys, pagrindiniai jo metaduomenys, žyma „Elektroninio dokumento nuorašas". Taip pat elektroninių dokumentų nuorašai yra tvirtinami paliudijant jų tikrumą.

Gavus dokumentą registruotuoju paštu, jo originalą pasiekti galima prisijungus prie E. pristatymo sistemos.

Į viršų

14.Kaip elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai pristatomi fizinio pristatymo būdu?

Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai atspausdinami ir gavėjui pristatomos dokumentų kopijos. Elektroninio dokumento pristatymo fiziniu pristatymo būdu atveju bus formuojamas bei atspausdinamas elektroninio dokumento nuorašas.

Į viršų

15. Ar yra galimybė E. pristatymo sistemą integruoti su kitomis informacinėmis sistemomis?

Taip. E. siuntų pristatymo sistema turi duomenų apsikeitimo sąsajų su išorinėmis sistemomis priemonių, kurios suteikia galimybę:

 • Atskirų institucijų sistemoms automatiškai į E. pristatymo sistemą pateikti ir iš jos gauti e. siuntas.
 • Įtraukti E. pristatymo sistemą į savo elektroninių paslaugų teikimo procesus ten, kur reikia formalaus teisiškai galiojančio dokumento ar pranešimo pristatymo, t. y. E. pristatymo sistema gali būti naudojama kaip bendro naudojimo informacinių technologijų sprendimas (angl. IT enabler).

Klientai, norintys E. pristatymo sistemą integruoti su kita informacine sistema, privalo susipažinti su aprašu „Metodiniai ir techniniai nurodymai dėl išorinių IS integracijos su E. pristatymo sistema" ir el. paštu info@registrucentras.lt pateikti prašymą:

Į viršų

16. Kaip sužinoti ar e. dėžutė turi įgaliotą atstovą ir kokios kitos naudotojų rolės?  

Prisijungę adresu ePristatymas.lt, atlikite autentifikiciją, pasirinkite reikiamą e. dėžutę ir spauskite „Nustatymai", išsiskleidusiame sąraše pasirinkite „E. dėžutės naudotojai" (detalesnę instrukciją rasite paspaudę čia). 

Galimos naudotojų rolės:

 • Savininkas – išorinis naudotojas, kurio vardu yra užregistruota e. dėžutė. Jeigu e. dėžutė užregistruota juridinio asmens vardu, tai jos savininkas yra to juridinio asmens atstovas (įstaigos vadovas). Jeigu e. dėžutė yra užregistruota valstybės institucijos vardu, tai jos savininkas yra tos valstybės institucijos atstovas. E. dėžutės savininkas turi tokias teises į jo vardu arba jo atstovaujamo juridinio asmens vardu užregistruotą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); pašalinti įgaliotą e. dėžutės atstovą; paskirti, pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą, išsiųstą e. siuntą; gauti, peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutartį; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas; kitas teises.
 • Įgaliotas atstovas – išorinis naudotojas, kuriam techninis sistemos administratorius raštišku juridinio asmens atstovo, veikiančio juridinio asmens vardu, prašymu suteikė teises veikti e. dėžutės savininko teisėmis. Įgaliotas e. dėžutės atstovas turi tokias teises į jam priskirtą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą);paskirti, pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą, išsiųstą e. siuntą; gauti, peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutartį; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas. Įgaliotas e. dėžutės atstovas negali pašalinti kito įgalioto e. dėžutės atstovo. Norėdami paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą, el. paštu info@registrucentras.lt pateikite užpildytą įgaliojimo formą (rasite paspaudę čia). 
 • Administratorius - išorinis naudotojas, kuriam e. dėžutės savininkas arba jo įgaliotas atstovas suteikė e. dėžutės administratoriaus teises. E. dėžutės administratorius turi tokias teises į jam priskirtą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą arba išsiųstą e. siuntą; gauti, peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas. E. dėžutės administratorius negali:  patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutarties; pašalinti įgaliotą e. dėžutės atstovą; paskirti, pašalinti e. dėžutės administratoriaus.
 • Autorizuotas asmuo - išorinis naudotojas, kuriam e. dėžutės savininkas, įgaliotas asmuo arba administratorius suteikė tam tikras teises į e. dėžutę. Autorizuotam e. dėžutės asmeniui e. dėžutės savininkas, įgaliotas asmuo arba administratorius gali suteikti tokias teises į e. dėžutę: rengti, siųsti, persiųsti, apmokėti, peržiūrėti, šalinti siunčiamą, išsiųstą e. siuntą; peržiūrėti, persiųsti, šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti, nutraukti, pratęsti e. dėžutės sutarties specialiąsias sąlygas. Autorizuotas e. dėžutės asmuo negali: patvirtinti, nutraukti e. dėžutės sutarties; keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); pašalinti įgaliotą e. dėžutės atstovą; paskirti, pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti, pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises.

Į viršų

17. Kaip paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą? 

Įgaliotas elektroninio pristatymo dėžutės atstovas turi visas vadovo teises, tarp jų ir privalomos elektroninio pristatymo dėžutės sutarties patvirtinimo, t.y. gali patvirtinti pasikeitusias sutarties sąlygas, aktyvuoti juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutę. Norėdami paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą, el. paštu info@registrucentras.lt pateikite užpildytą įgaliojimo formą (rasite paspaudę čia). 

Į viršų

18. Kaip patvirtinti pasikeitusias sutarties sąlygas?

Susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti sutartį sistemos priemonėmis turi teisę tik E. pristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas) arba jo įgaliotas asmuo (instrukciją rasite paspaudę čia).

Į viršų