Informuojame, kad vadovaujantis 2021 m. lapkričio 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 935, kuriuo buvo patvirtinti naujos redakcijos Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (ePristatymas) nuostatai ir elektroninio pristatymo paslaugų teikimo ePristatymas priemonėmis taisyklės, visi paslaugų naudotojai, norėdami toliau naudotis šia paslauga, turi susipažinti ir patvirtinti atnaujintas taisykles ir paslaugų teikimo sutartį.

Naujos taisyklės ir paslaugų teikimo sutartis 2022-01-05 bus patalpintos ePristatymo sistemoje, kur su jomis bus galima susipažinti ir patvirtinti. Nesusipažinus ir nepatvirtintus naujų taisyklių ir paslaugų teikimo sutarties, ePristatymo paslauga toliau naudotis nebus galima.

Svarbu – susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti sutartį sistemos priemonėmis turi teisę tik ePristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas) arba jo įgaliotas asmuo. Prašome iki nurodytos datos įsitikinti, kad ePristatymo dėžutės savininkas ar jo įgaliotas asmuo galės atlikti reikalingus veiksmus. Ši pareiga aktuali ir klientams, kurie ePristatymo paslaugomis naudojasi per integracines sąsajas. Instrukcijas, kaip patvirtinti taisykles, pasitikrinti, ar dėžutė turi įgaliotinį, pateikti prašymą dėl įgaliojimo suteikimo rasite ePristatymas.lt/DUK.

Primename, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus Viešojo administravimo įstatymo pakeitimui, elektroninė siunta, siunčiama per ePristatymo informacinę sistemą, prilyginama registruotai pašto siuntai. Atsižvelgiant į tai, artimiausioje ateityje numatoma modernizuoti ePristatymo sistemą, sudarant galimybę siųsti elektronines siuntas nepriklausomai nuo siuntėjo ar gavėjo statuso, taip pat užtikrinant galimybę siųsti ir popierines siuntas, pristatomas fiziniu būdu. Apie visus pokyčius bus informuojama atskirai. 

Apie sistemą

E. pristatymas – tai elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė sistema. E. pristatymas:

  • Saugu
  • Patogu
  • Greita
  • Taupu

Projektas iš dalies finansuojamas ES struktūrinio fondo

Projektas iš dalies finansuojamas ES struktūrinio fondo

Informacinės sistemos valdytojas

Informacinės sistemos valdytojas