2022-01-05 Pakeistos sistemos naudojimo taisyklės ir sutartis

Vadovaujantis 2021 m. lapkričio 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 935, kuriuo buvo patvirtinti naujos redakcijos Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (ePristatymas) nuostatai ir elektroninio pristatymo paslaugų teikimo ePristatymas priemonėmis taisyklės, visi paslaugų naudotojai, norėdami toliau naudotis šia paslauga, nuo 2022-01-05 turi susipažinti, patvirtinti atnaujintas taisykles ir paslaugų teikimo sutartį. Susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti sutartį sistemos priemonėmis turi teisę tik ePristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas) arba jo įgaliotas asmuo.

Ši pareiga aktuali ir klientams, kurie ePristatymo paslaugomis naudojasi per integracines sąsajas. Instrukcijas, kaip patvirtinti taisykles, pasitikrinti, ar dėžutė turi įgaliotinį, pateikti prašymą dėl įgaliojimo suteikimo rasite ePristatymas.lt/DUK.

Primename, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus Viešojo administravimo įstatymo pakeitimui, elektroninė siunta, siunčiama per ePristatymo informacinę sistemą, prilyginama registruotai pašto siuntai. Atsižvelgiant į tai, artimiausioje ateityje numatoma modernizuoti ePristatymo sistemą, sudarant galimybę siųsti elektronines siuntas nepriklausomai nuo siuntėjo ar gavėjo statuso, taip pat užtikrinant galimybę siųsti ir popierines siuntas, pristatomas fiziniu būdu. Apie visus pokyčius bus informuojama atskirai.