2020-12-30 Institucijoms keičiama fizinių (popierinių) siuntų pristatymo tvarka

Svarbi informacija institucijomsesant ekstremaliai situacijai Lietuvoje, ePristatymo sistemos fiziniu (popieriniu) būdu pristatomos siuntos adresatui asmeniškai nėra įteikiamossiuntos  pristatomos į gavėjo pašto dėžutę.  Prašome įvertinti savo siunčiamų dokumentų turinį (raštuose pateikiamus terminus) ir esant poreikiui atlikti korekcijas. Šis laikinas pokytis susijęs su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimu „Dėl išskirtinių sąlygų nustatymo teikiant universaliąją pašto paslaugą esant ekstremaliai situacijai".